2 термина – резултат и въздействие, и разликата между тях

2 термина – резултат и въздействие, и разликата между тях

Модел Продукт – Резултат – Въздействие Продукт (Outputs), Резултат (Оutcomes) и Въздействие (Impact) са термини, които се използват най-често за описание на различните промени, свързани с бизнес дейността – от реализацията на продуктите до...